ОЛИМПИАДА

Maailm XX sajandi alguses. Esimene maailmasõda
Märksõnad:
Maailm XX sajandi alguses:Tähtsamad impeeriumid (USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Briti impeerium, Venemaa) ja nende poliitika (valitsemine ja valitsejad, Inglise-Buuri sõda ja Vene-Jaapani sõda). Tehnika ja teaduse areng: Pariisi maailmanäitus, transpordivahendite, side ja fototehnika areng. Teatrid, kinod ja ostukeskused – tarbimisühiskonna algus.
Esimene maailmasõda:Rahvusvahelised suhted (Keskriikide ja Antanti kujunemine) ja kriisid, mis viisid maailmasõjani. Sõja ajend ja puhkemine. Sõdivad pooled, tähtsamad rinded ja lahingud, uuendused sõjatehnikas ja sõjapidamisviisides. Sõja lõpp ja impeeriumite kokkuvarisemine.

Мир начала XX века
 1. Основные Империи (США, Германия, Франция, Британская империя, Россия)
 2. Внутриполитическое положение. Власть и правители.
 3. Внешняя политика. Англо-бурская война и Русско-японская война
 4. Научно-технический прогресс: парижская всемирная выставка, транспорт, связь, а также развитие фототехники
 5. Театры, кинотеатры и торговые центры - начало потребительского общества.
 6.  Международные отношения ( формирование Антанты блока Центральных государств) и кризисы, которые привели к Первой мировой войне. 
 7.  Очаги  и начало войны. 
 8.  Стороны, находящиеся в конфликте.
 9.  Наиболее важные фронты и сражения.
 10.  Новое оружие  и техника.
 11.  Конец войны и крушение империй.
Kirjandus:
1. Üldajalugu XX sajandi algusest kuni 1938. Õpik X klassile. Koostanud Kaido Jaanson. „Koolibri” 1992. Lk. 4-28, 53-56, 62-71, 78-95, 97-103, 107-129.
2. Philipp Blom „Pöörased aastad” „Varrak” 2010. Lk. 23-30, 43-66, 303-326, 370-399.
3. John Keegan „Esimene maailmasõda” „Varrak” 2002. Lk. 21-32, 35-55, 59-78, 177-201, 255-301, 363-410.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.